Членове

Открийте нови клиенти и пазари

Ако вие търсите нови пазари, клиенти и възможности, ние искаме заедно да работим за растежа на вашата компания и развитието на сектора в България.

В БАССИ можем да ви помогнем като намерим начини за допълнителна квалификация на вашите служители и откриването на подходящ персонал. Заедно можем да намерим нови възможности, канали за набиране на нови клиенти или стратегически партньорства и инвестиции.

Работим върху създаването, разработването и разрастването на тематични работни групи, като помагаме на нашите членове да повишат опита в областта си.

Ние знаем колко е важно да защитаваме общите си интереси пред институциите и бизнеса.

Българската асоциация на секторите софтуер и изнесени услуги е съсредоточена върху изграждането на солидна база от членове и създаването на стратегически партньорства на местно, регионално и международно ниво. 

Подпомагаме нашите партньори да подобрят своите резултати, както и нашите членове да постигнат по-бързо стратегическите си цели.

Вашите предимства. Нашите контакти. Общият успех!

В БАССИ знаем колко е важно постиженията да стават публично достояние. Ние помагаме на членовете ни да се представят по най-добрия начин пред потенциални клиенти.

Ние вярваме, че успехът трябва да е видим. За това разработваме маркетингови инициативи. Ще ви помогнем да създадете подходящото съдържание, за да научат повече хора за предимствата ви.

Ние знаем колко е важно да не спираме да се развиваме, за това търсим канали за нови знания. Така се роди нашият канал IndustryTalks, където специалисти отговарят на важните въпроси и ви помагат да намерите решение.

Заедно можем да участваме в най-големите професионални събития, да подготвим презентации и тематични материали.

Видове членство и членски внос

Нашите членове