СТАНИ ЧЛЕН

Стани член на Българската Асоциация на Секторите Софтуер и Изнесени Услуги

I. Асоциацията събира средства за своята дейност чрез:

1. Годишен членски внос, който се събира по правила, посочени от Общото събрание.

Членският внос трябва да бъде платен от съществуващите членове до края на януари на текущата година. Новите членове на BASSI трябва да платят членския внос до 10 дни след приемането им. Точната сума се определя въз основа на датата на приема, както следва:

Месец на прием

Членски внос за годината

Януари – март

100 %

Април – юни

75 %

Юли – септември

50 %

Октомври – декември

25 %

% от членския внос, приет от Общото Събрание

2. Допълнителен членски внос, както и специални вноски, които се събират доброволно от някои или всички членове за финансиране на специфични дейности и инициативи на БАССИ и след предварително писмено потвърждение.

3. Дарения от физически или юридически лица в България и чужбина.

4. Дейности по събиране на средства.

5. Безвъзмездни средства от държавата.

6. Бизнес дейност, свързана с основните цели на Асоциацията.

Годишният членски внос е както следва:

1. Редовни членове – малки и средни предприятия * → 1100 лв.,
големи компании * → 1900лв

2. Асоциирани членове – малки и средни компании * → 900 лв.,
големи фирми * → 1600лв

3. Партньори – 0лв

* съгласно българския закон за малките и средните компании

III. Членският внос трябва да бъде платен съгласно правилата, описани в I.1, но с резолюция на Изпълнителния съвет таксата може да бъде намалена за дейности, подпомагащи Асоциацията, като предоставяне на отстъпки, услуги или продукти в подкрепа на BASSI.

IV. Членският внос трябва да бъде платен чрез банков превод по следната банкова сметка:

IBAN BG51UNCR70001524025419, UNICREDIT BULBANK

ИЗТЕГЛИ МОЛАТА ЗА ЧЛЕНСТВО

Включете се днес и растете заедно с нас!
APPLY NOW